Jobb för matematiker

Du som har en examen i matematik har ett väldigt brett urval av yrken att välja mellan. Antingen bara genom själva huvudämnet eller genom att komplettera med något annat mer yrkesinriktat. Anledningen till att matematiker är eftertraktade är för att de har en gedigen analytisk och logisk skolning som är eftertraktat på många ställen och i många yrken. Matematiker kan lätt få jobb i både privat och offentlig sektor.

Många matematiker ägnar sig givetvis åt undervisning och forskning i någon form. Antingen på universitetsnivå eller som lärare i grundskolan och på gymnasiet. Men det finns gott om andra karriärvägar som står öppna vilket gör det till en bra idé att skaffa en examen i matte. Du kan jobba som analytiker i olika branscher, eller med statistik till exempel inom digitalisering. Både finansbranschen, försäkringsbranschen och alla andra branscher där riskberäkningar är viktiga anställer många matematiker.

Jobb för matematiker

Några exempel på ställen som efterfrågar matematiker

IT-branschen anställer många matematiker. Matematik är grunden för all form av IT, så oavsett vad du vill jobba med här finns det gott om möjligheter för dig. De som oftast betalar bäst är IT-säkerhetsföretagen som jobbar med kryptering och lösenordshantering. För att kunna bygga ett bra och starkt krypto behövs skickliga matematiker. För dig som gillar dataspel anställs många matematiker även där då man använder matte för att bygga virtuella världar och liknande.

Det behövs alltid analytiker i olika branscher, något som du som matematiker är väl anpassad för. Du kan enkelt göra beräkningar om saker som kassaflöden, logistiska flöden, processer och liknande. Här är det ofta bra att också ha viss kunskap om ekonomi för att förstå vad det är som är viktigt att uppnå med dina modeller och analyser. Men matematiken och statistiken över tidigare mänskligt beteende är ändå det viktiga att kunna tolka.

En annan bransch som använder mycket data, statistik och matematik för att förutspå mänskligt beteende är inom reklam och marknadsföring. Här kan dina kunskaper komma väl till pass både för att förutsäga kund- och köpbeteenden, men också för att räkna fram värdet (return on investment) på olika kampanjer. Framtiden är alltså ljus för dig som matematiker och du är långt ifrån låst till att leva ditt yrkesliv innanför universitetets fyra väggar.