Fakta om algebra

Uncategorized

Algebra kommer från arabiskan och betyder ”återförening” eller ”koppling”. Det är en del av matematiken som kan sammanfattas som en metod för att med hjälp av variabler teckna olika matematiska uttryck. Ofta dyker algebran upp i ekvationer och formler och kan få fram okända siffror genom att utläsa de övriga siffrorna i ekvationen. Vissa kallar även algebra för bokstavsräkning, eftersom bokstäver används i ekvationerna i stället för siffror när du räknar algebra.

Algebra kan delas in i fyra delar. Elementär algebra behandlar de reella talen där även symboler används för att få fram variabler och konstanter. Differentialekvationer som är en del av elementär algebra syftar mer till den matematiska analysen. Abstrakt algebra visar upp strukturer med grupper, kroppar och definierar ringar. Sedan finns det en universell algebra där alla de gemensamma egenskaperna inom algebran studeras tillsammans. Sist finns datoralgebra som kan samla alla algoritmer för symbolisk behandling.

Fakta om algebra

Algebrans historia

Algebran har en rik historia och har använts för att lösa matematiska problem sedan länge. Det är osäkert när algebran först användes, men den första kända algebraikern vid namn Diofantos kom från Alexandria och levde under 300-talet e.Kr. På den tiden såg inte algebran ut som den gör idag, men grunden är densamma. Främst användes retorisk algebra som betyder att matematiken förklaras i en löpande text. I många fall kunde man även hitta geometri inne i texterna.

Omkring år 825 i Bagdad skapade och namngav den persiske matematikern al-Khwarizmi algoritmen, som är en systematisk metod för att lösa ett problem som är central inom algebran. Under högmedeltiden i Europa utvecklades den matematiska kunskapen tack vare kontakten med araberna som då var framstående matematiker. Under 1500-talet var algebran ett särskilt stort intresse och på 1600-talet utvecklades den analytiska geometrin av filosofen René Descartes, där algebran användes på geometri.

Algebran har utvecklats successivt genom åren och har långsamt blivit den algebra vi känner till idag. Första gången som det användes algebra i den moderna variationen vi ser idag var under 1500-talet. Den sista stora förändringen var år 1824 när norrmannen Niels Henrik Abel genomförde sina första arbeten med algebra. Med sitt arbete kunde han lösa polynomekvationer som var av en högre grad än fyra. Detta skapade fler användningsområden för algebran.