Varför gillar jag matematik?

Uncategorized

Svaret på varför jag gillar matematik är egentligen ganska enkelt, det är för att det alltid ligger en logik bakom det hela och det finns alltid ett rätt svar. I de flesta andra ämnena är svaren relativa och mycket beror på åsikter, perspektiv och liknande, men inte i matematiken. I matematiken är det ingenting att diskutera egentligen. Antingen är svaret rätt eller så är det fel, och så är det med det.

Det här passar min personlighet väldigt bra, jag tycker ibland att det kan vara jobbigt när personliga åsikter och olika teorier ska ligga till grund för svar på olika problem. Det är svårt att hävda att någon har fel när det handlar om personliga preferenser. I matematiken behöver man inte vara ödmjuk och visa hänsyn för att inte såra någon. Svaret är vad det är och kan inte ifrågasättas.

Varför gillar jag matematik?

Logisk tankebana

En sak till som tilltalar mig med matematiken är att det alltid ligger logik bakom det hela. Alla variabler är absoluta, och kommer inte förändras bara för att förutsättningar förändras. Eller det är klart att de olika variablerna förändras i matematiska problem, men då är det gör att de följer en logisk väg och de kommer alltid att ändras enligt samma princip och inte olika för olika gånger så att säga.

Matematiken bryr sig inte om vad du är på humör, vilket läge månen ligger i eller vad någon politiker tycker. Matematiken är alltid densamma och går alltid att lita på. Även om logiken inte alltid är så lätt att förstå, så finns den där, det kan man vara helt säker på. Det känns på något sätt betryggande, att veta att något är alltid detsamma oavsett vad som pågår runt om i världen.

Jag gillar också matematik för att det är väldigt användbart, mycket mer än vad många troligen tror. Bland annat är det exempelvis väldigt användbart för statistik, och statistik är ett viktigt ämnen som hjälper oss att föra världen framåt. Det är lätt att tro att statistik bara är att läsa av några staplar, och borde vara lätt som en plätt. Men så är det inte, och det ligger faktiskt ganska avancerad matematik bakom dessa staplar.